no image

Safwan

India

Kerala

Kannur, Mayyil

9744507856

9744507856

Sorry no records found
Conatct Name
Email
Mobile
Rating
1 2 3 45
User Comment
 
no image

Nadan kozhi vilpanakk

Price 30.00 Rs. Quantity 2000

Nadan kozhi and kozhikkood...

no image

45 days old Chicken

Price 55.00 Rs. Quantity 350

NGiri raja kozhikal Pls ...

no image

Nadan kozhi

Price 60.00 Rs. Quantity 350

Nadan kozhi vilpanakk 55...

no image

Nadan kozhi for sale in kannur

Price 50.00 Rs. Quantity 600

45 days old Chicken Nada...

no image

Nadan kozhi vilpanakk 45 days old Chicke

Price 55.00 Rs. Quantity 600

Nadan kozhi vilpanakk Pl...

no image

Nadan kozhi

Price 30.00 Rs. Quantity 300

Nadan kozhi vilpanakk An...

Recent Products

no image

Nadan poovan kozhi

12 Jan 2018

For sale contact no: 9562818856

no image

Mutta kozhi

12 Jan 2018

mutta kozhi

no image

Organic Paddy Straw Roll (Vikol)

11 Jan 2018

Good quality Organic Paddy Straw. Total ...

About Us

അടുക്കള കൃഷിയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക എന്ന ഉദ്ദേശ്യത്തോടെയാണ് എന്റെകൃഷി.കോം എന്ന വെബ്സൈറ്റ് ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത് . ചെറിയ തോതിൽ സ്വന്തം ആവശ്യത്തിനു വേണ്ടി പച്ചക്കറികളും പഴ വർഗ്ഗങ്ങളും കൃഷി ചെയ്യുന്നവർ മുതൽ വലിയ തോതിൽ കൃഷിയെ സമീപിക്കുന്നവർ വരെ നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ട് . കൂടുതൽ ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഉത്പന്നങ്ങൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് വിൽക്കുകയും ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് കുറഞ്ഞ വിലയിൽ ശുദ്ധമായ ഭക്ഷ്യ വസ്തുക്കൾ വാങ്ങുന്നതിനും വേണ്ടിയുള്ള ഒരു സംരംഭം ആണ് എന്റെകൃഷി.കോം വിഷമയമായ ആഹാര പദ...

Copyright © 2014 entekrishi. All Right Reserved

Powered by Digital Farmers Foundation