Kada kozhi with cage

Kada kozhi with cage

Kada Krishi , kallambalam , Thiruvananthapuram

7034658709

Price Rs. 35000/-

Available Quantity : 6

Good quality 30 days old 500 layer kada kozhi with hi-tech cage (automatic mutta delivery system, side feeding and auto waterer system)

Sorry no records found
Conatct Name
Email
Mobile
Rating
1 2 3 45
User Comment
 

My Products

Hi-tech BV380 kozhi cage

Hi-tech BV380 kozhi cage

We manufacture hi-tech kozhi cage, kada kozhi cage on customer demand.

Hi-tech cage for kada kozhi

Hi-tech cage for kada kozhi

hi-tech cage for 500 kada kozhi rearing (automatic mutta delivery system, side feeding and auto waterer system) is availabl...

Hi-tech kada kozhi cage

Hi-tech kada kozhi cage

hi-tech cage for 50-60 kada kozhi rearing (automatic mutta delivery system, side feeding and auto waterer system) is availa...

Hi-tech cage

Hi-tech cage

hi-tech cage for 500 kada kozhi rearing (automatic mutta delivery system, side feeding and auto waterer system) is availabl...

Similar Products

Turkey kozhi

Turkey kozhi

3 month old turkey kozhi available

no image

Karinkozhy Mutta

Karinkozhy Mutts for sale. Chickens available on demand.

NADAN KOZI MUTTA

NADAN KOZI MUTTA

GRAB YOUR ORDER'S CONTACT MR: VARGHESE P K - 9645306993 PRE ORDER WILL ACCEPTABLE 10/PER EGG

no image

Giri raja kozhikal vilpanakk and lagon k

Giri raja kozhi for sale Pls contact 9744507856 7012955154

Recent Products

Turkey kozhi

Turkey kozhi

16 Dec 2017

3 month old turkey kozhi available

no image

Noni fruit

16 Dec 2017

Home grown noni fruit.....pure organic.....

കരിമീൻ കുഞ്ഞുങ്ങൾ

കരിമീൻ കുഞ്ഞുങ്ങൾ

16 Dec 2017

കരിമീൻ കുഞ്ഞുങ...

no image

Ready to use Growbags

16 Dec 2017

-Ready To Use Grow bags- ഈ ബാഗ...

About Us

അടുക്കള കൃഷിയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക എന്ന ഉദ്ദേശ്യത്തോടെയാണ് എന്റെകൃഷി.കോം എന്ന വെബ്സൈറ്റ് ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത് . ചെറിയ തോതിൽ സ്വന്തം ആവശ്യത്തിനു വേണ്ടി പച്ചക്കറികളും പഴ വർഗ്ഗങ്ങളും കൃഷി ചെയ്യുന്നവർ മുതൽ വലിയ തോതിൽ കൃഷിയെ സമീപിക്കുന്നവർ വരെ നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ട് . കൂടുതൽ ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഉത്പന്നങ്ങൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് വിൽക്കുകയും ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് കുറഞ്ഞ വിലയിൽ ശുദ്ധമായ ഭക്ഷ്യ വസ്തുക്കൾ വാങ്ങുന്നതിനും വേണ്ടിയുള്ള ഒരു സംരംഭം ആണ് എന്റെകൃഷി.കോം വിഷമയമായ ആഹാര പദ...

Copyright © 2014 entekrishi. All Right Reserved

Powered by Digital Farmers Foundation