no image

കുടംപുളി

Siju , Pala , Kottayam

9895467259

Price Rs. 249/-

Available Quantity : 20kg

good quality

Sorry no records found
Conatct Name
Email
Mobile
Rating
1 2 3 45
User Comment
 

My Products

Similar Products

no image

kudampuli

Nadan home made pure without pesticides

no image

Kudampuli

സ്വന്തം പറമ്പിലുണ്ടായ കുടംപുളളി വീട്ടില്‍ വ...

no image

സർവസുഗന്ധി പച്ച ഇല

സർവസുഗന്ധി പച്ച ഇല

Organic good quality home made pepper

Organic good quality home made pepper

Home grown organic pepper of premium quality ungarbled. Rate 575 per kg. Negotiable. Available quantity- 60 kg.

Recent Products

no image

arrow root pouder

16 Aug 2017

100% natural powder

no image

BEAUTIFULL Male and Female Goose for sal

15 Aug 2017

BEAUTIFULL Male and FemaleGoose for sale

no image

beautiful male and female goose for sale

15 Aug 2017

beautiful male and female goose for sale

no image

kudampuli

15 Aug 2017

Nadan home made pure without pesticides

About Us

അടുക്കള കൃഷിയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക എന്ന ഉദ്ദേശ്യത്തോടെയാണ് എന്റെകൃഷി.കോം എന്ന വെബ്സൈറ്റ് ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത് . ചെറിയ തോതിൽ സ്വന്തം ആവശ്യത്തിനു വേണ്ടി പച്ചക്കറികളും പഴ വർഗ്ഗങ്ങളും കൃഷി ചെയ്യുന്നവർ മുതൽ വലിയ തോതിൽ കൃഷിയെ സമീപിക്കുന്നവർ വരെ നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ട് . കൂടുതൽ ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഉത്പന്നങ്ങൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് വിൽക്കുകയും ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് കുറഞ്ഞ വിലയിൽ ശുദ്ധമായ ഭക്ഷ്യ വസ്തുക്കൾ വാങ്ങുന്നതിനും വേണ്ടിയുള്ള ഒരു സംരംഭം ആണ് എന്റെകൃഷി.കോം വിഷമയമായ ആഹാര പദ...

Copyright © 2014 entekrishi. All Right Reserved

Powered by Digital Farmers Foundation